skip to Main Content
BIOMASĂ

BIOMASĂ

Biomasa este un concept foarte larg prin care sunt definite  materialele de origine biologică care pot fi folosite ca sursă de energie.

Biomasa reprezintă partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane.
________________________________________
(Definiție aflată în componența Hotărârii nr. 1844 din 2005 privind promovarea utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport).
TIPURI DE DEȘEURI

DEȘEURI AGRICOLE

► Paie de grâu
○ producție medie: 5t/ha
○ valoare energetică medie: 4,72kW/kg
 

► Strujeni de porumb
○ producție medie: 9t/ha
○ valoare energetică medie: 5kW/kg
 

► Tulpini de floarea soarelui
○ producție medie: 10t/ha
○ valoare energetică medie: 4,38kW/kg
 

► Rapiță
○ producție medie: 10t/ha
○ valoare energetică medie: 4,5kW/kg
 

►Soia
○ producție medie: 2t/ha
○ valoare energetică medie: 3,5kW/kg

___________________________________

(Sursa: Electric Power Research Institute – USA, The Irish Agriculture and Food Development Authority)

DEȘEURI DIN ZOOTEHNIE

 ► Ferme de păsări
○ Valoare energetică medie: 3,33kW/kg
 

► Ferme de bovine
○ Valoare energetică medie: 4kW/kg

______________________________________

(Sursa: ECN –Phillis2 – Data Base for Biomass and Waste)

 

 

 

 

DEȘEURI FORESTIERE

► Toaletare păduri
○ Valoare energetică medie: 4,25kW/kg
 

► Rumeguș
○ Valoare energetică medie: 4,5kW/kg

DEȘEURI DE PRODUCȚIE 

► Orice tip de deșeuri de producție, mai puțin metal, sticlă și moloz
 

► Deșeuri medicale
 

 Resturi ambalaje
 

► Deșeuri abatoare

 

 

DEPOLUARE TERENURI POLUATE PETROLIER

 

 

 

DEȘEURI MUNICIPALE 

► Deșeuri colectate de serviciile de salubritate

Back To Top