skip to Main Content
CENTRALĂ PE BIOMASĂ, ELECTRICĂ, PRIN GAZEIFICARE

CENTRALĂ PE BIOMASĂ, ELECTRICĂ, PRIN GAZEIFICARE

Acest tip de centrale se folosesc cu predilecție în aria deșeurilor municipale, acolo unde toată energia termică este folosită pentru a usca deșeurile. Se preferă folosirea deșeurilor sortate.
Pentru deșeurile nesortate, în loc de grupuri electrogene, se vor folosi turbine cu abur sau ORC. Schema de principiu a unei centrale pe biomasă, electrice, prin gazeificare, este prezentată în figura 1.

COMPONENTE PRINCIPALE
1.   Platformă de încărcare
2.   Conveier melcat
3.   Stocator
4.   Tocător
5.   Uscător
6.   Gazeificator
7.   Filtru particule grosiere
8.   Filtru PARS
9.   Răcitor de gaz
10. Grup electrogen
11. Instalație de comandă și control
12. Sistem Electroenergetic Național
13Consumator industrial sau casnic

La centralele electrice, grupurile electrogene pot varia ca putere, de la 50kW la 1MW, iar motoarele folosite sunt una din mărcile MWM, MAN, CATERPILLAR sau DOXFORD.

caracteristici PRINCIPALE
Consum biomasă
(lemnoasă sau agricolă)
0,850 kg/kWe
Consum MSW  0,5…..1,5 kg/kWe,
funcție de ponderea
fiecărui tip de gunoi
Perioadă funcționare 8.000 ore/an
Oprire mentenanță 2 x 10 zile/an
Putere electrică instalată 50 kW…..10 MW

În cazul deșeurilor municipale (MSW) este necesară existența unei stații de sortare deșeuri montată înaintea instalației de gazeificare.

[evc_icon_with_text type=”icon-left” icon_library=”fontawesome” title_tag=”p” icon_fontawesome=”fa fa-arrow-circle-left” custom_link=”url:https%3A%2F%2Feosoldesign.ro%2Fechipamente-biomasa%2F|||” icon_color=”#59d600″ title=”Înapoi la Echipamente Biomasă”]
Back To Top