skip to Main Content

ECHIPAMENTE EOLIENE

O direcţie distinctă în cadrul domeniului utilizării surselor de energie regenerabilă o reprezintă conversia energiei eoliene în energie electrică, bazată pe utilizarea de turbine eoliene.
Dezvoltarea acestor sisteme de conversie a condus la elaborarea de noi soluţii inovative caracterizate prin eficienţă ridicată, costuri reduse,  adaptabilitate la condiţiile de implementare și fiabilitate.
România, fiind situată într-o zonă de interferenţă a maselor de aer cu contraste termobarice ridicate și fiind avantajată de configurația reliefului, face dovada unui bun potenţial energetic eolian.
Energia eoliană are o serie de beneficii fapt care o detaşează de celelalte surse de energii regenerabile, centralele eoliene având un rol important în structura sistemelor electroenergetice din toată lumea, în special în Europa.
La baza dezvoltării soluțiilor tehnice în vederea exploatării eficiente a potențialului energetic eolian elaborate de EOSOL DESIGN, au stat următoarele aspecte:
 
●  minimizarea costurilor iniţiale de investiţie și amplasare.
● reducerea cheltuielilor de exploatare a turbinelor eoliene în situri defavorizate din punct de vedere al potențialului eolian sau al condițiilor geografice.
 
În acest context, specialiștii firmei noastre au abordat proiectarea de turbine eoliene de puteri mici şi medii care să poată exploata eficient potențialul eolian.

TURBINĂ EOLIANĂ SFERICĂ 30 KW

Detalii

TURBINĂ SAVONIUS MULTIPALĂ 30 KW

Detalii
Back To Top