skip to Main Content

EOSOL DESIGN - PREZENȚĂ ACTIVĂ LA CONFERINȚE, SIMPOZIOANE, TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

În ultimii ani, EOSOL DESIGN a fost o prezență constantă în cadrul manifestărilor expoziționale naționale și internaționale, cu prioritate în cadrul târgurilor și expozițiilor de energii regenerabile.
Cu ocazia simpozioanelor și conferințelor pe teme de profil la care am fost prezenți, temele și tehnologiile prezentate de EOSOL DESIGN, întâlnirile și discuțiile care au avut loc, au adus un plus colaboratorilor și partenerilor noștri din țară și străinătate.
În vederea prezentării întreprinzătorilor și populației a aspectelor vizând importanța energiei regenerabile precum și a posibilităților de a folosi energia neconvențională, EOSOL DESIGN a expus produse patentate și realizate în România precum și servicii privind energia regenerabilă solară şi eoliană, .
Energia regenerabilă solarăeoliană și biomasa, valorificate prin perspectiva eficienței energetice ridicate, reprezintă puncte cheie pentru toate planurile de acțiune pe termen lung care vizează o dezvoltare durabilă a mediului, atât în România cât și în Uniunea Europeană.
În această conjunctură, EOSOL DESIGN reprezintă contextul ideal pentru dezvoltarea sectoarelor inovative legate de energia solară și biomasă, cu preponderență în sectorul de revalorificare energetică a materialelor și generare a energiei din deșeuri.

Suntem mereu prezenți, pregătiți să discutăm și să oferim soluții tehnologice performante unice în România, pentru problemele legate de energia regenerabilă solară și biomasă.

Back To Top